Glashistorisk Selskab - Holbæk
har taget initiativ til det virtuelle glasmuseum.
Hovedvægten er på ældre og antikt dansk glas, men også nyere brugs- og kunstglas vil indgå i samlingerne. 
Museet er åbent for alle besøgende på en ikke-kommerciel basis.

God fornøjelse.