Glas-litteratur

MarmoreretGlas Marmoreret glas fra Fyens Glasværk
og andre special produktioner omkring år 1900
Niels Andersen
Kle-art (2016)
(ISBN 978 87 92750 22 8)
Glargaarde Glargårde. Dansk glasfremstilling i renæssancen
Jens N. Nielsen
Nordjyllands Historiske Museum (2015)
(ISBN 978-87-92687-20-3)
DanskeLommelaerker Danske lommelærker
Niels Andersen og Torben Errboe
Kle-art (2011)
(ISBN 978-87-92750-04-4)
Hikuin37 Hikuin 37 med temaet Renæssanceglas i Norden
Jan Kock, Liv Appel, Arne Jouttijärvi, Martin Hansson
Forlaget Hikuin (2010)
(ISBN 987-87-90814-67-0)
DekoreredeDanskeGlas Dekorerede danske glas
Niels Andersen og Torben Errboe
Kle-art (2008)
(ISBN 978-87-991485-7-8)
HinkestenGlas Hinkesten af Glas En dansk specialitet
Kim Hansen
Kle-art (2008)
DanskGlas1825 1925 Dansk Glas 1825 -1925
Mogens Schlüter, Jan Kock.
Alfred Larsen, Peter Riismøller.
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S (2004)
(ISBN 87-17-06639-5 )
brendekildesGlas Brendekildes glas - form og dekoration for Fyens Glasværk
Niels Andersen, Gertrud Hvidberg-Hansen,
Anders Rehde Nielsen og Jørgen Schou-Christensen
Odense bys museer (2004)
(ISBN 87 7838 930 5)
ModerneGlas Moderne Glas 1890 - 2000
Jørgen Schou-Christensen, Tove Bendtsen
Det danske Kunstindustrimuseum (2002)
(ISBN 87-877075-63-6)
GlasGuiden 39 2001 Smukke Danske Glas.
Glas-Guiden
Steffen Dinesen
Tillæg til Familie Journalen nr. 39 (2001)
DetErFraHolmegaard Det er fra Holmegaard
Holmegaards Glasværks Museum og
Glashistorisk Selskab - Holbæk (2000)
(ISBN 87-987976-0-3)
AarhusGlasværk Aarhus Glasværk
Jørgen Kjær Hansen
Århus Byhistorisk Udvalg (1999)
(ISBN 87-89386-46-9)
GlasGuiden 14 1998 Smukke Danske Glas
Glas-Guiden.
Steffen Dinesen
Tillæg til Familie Journalen nr. 14 (1998)
HolmegaardsGlasværkerPrisfortegnelseTegniger1853 Holmegaards Glasværker - prisfortegnelse og tegniger 1853
genoptryk redigeret af Jan Kock.
Glashistorisk Selskab Aalborg*1976 og Royal Copenhavn (1998)
(ISBN 87-985840-4-9)
FyensGlasvaerk FYENS GLASVÆRK
Mogens Schlüter, Jan Kock
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S (1997)
(ISBN 87-17-06592-5)
Kastrup1847 1979 3 Kastrup Glasværk 1847-1979
Af Mia Engstrøm
Erindringer fra Tårnby Kommune : nr. 3 ;
Tårnby Kommunebiblioteker Lokalhistorisk Samling (1995)
Kastrup1847 1979 Kastrup Glas 1847-1979 : en vejledning til udstilling
Af Inger Kjær Jansen
Tårnby Kommunebiblioteker Lokalhistorisk Samling (1995)
DanskGlas1925 1985 Dansk Glas 1925-1985
Erik Larsen Mogens Schlüter
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch (1987)
(ISBN 87-17-05851-1)
DanskPressetGlas Dansk presset glas 1850-1950
Michael Bloch
SESAM
(ISBN 87-11-13238-8)
AlleTingsModer Alle Tings Moder
Brændevins opskrifter.
Danske snapseglas fra 1850-1950 ved Mogens Schlütter
Brimer (1987)
(ISBN 87-981626-3-2).
GlasErLiv GLAS ER LIV
Per Lütken
Holmegaards Glasværker,Royal Copenhagen A/S,
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (1986)
(ISBN 87-1705474-5)
GlasMenneskerAalborg Glas & Mennesker - Bidrag til historien om glasværket i Aalborg
Jan Kock
Selskabet for Aalborgs Historie (1986)
(ISBN 87-87408-00-3)
HvemSlebHvad Hvem Sleb Hvad
Bent Wolstrup
udgivet i forbindelse med udstilling af P.F.Heerings glassamling
Aalborg Historiske Museum (1986).
DanskeFlasker Danske flasker
Mogens Schlüter
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S (1984)
(ISBN 87-17-02970-8)
VenetianskeGlas Venetianske Glas Rosenborg
Rosenborgsamlingen (1984)
(ISBN 87-981309-1-9)
GamleDanskeGlas Gamle danske glas
Mogens Thygesen
Sesam (1978)
(ISBN 87-7324-451-1)
brendekildesGlas Brendekildes Glas
Gertrud Hvidberg-Hansen, Niels Andersen,
Anders Rehde Nielsen, Jørgen Schou-Christensen.
(ISBN: 87-7838-930-5)
Fabrikken FABRIKKEN, en fortælling om Holmegaards flaskefabrik
Poul Carsten
mallings (1977)
(ISBN 87 7333 020 5)
GamleGlasKarafler Gamle Glas og Karafler
Harald Roesdahl
Forum (1977)
(ISBN 87-553-0506-7)
hikuin2 Et par prislister for nordjyske glas.
Særtryk af hikuin 2 1975
Torben Witt
Moesgård Forhistoriske Museum (1975)
(ISBN 87-87270-02-1).
DanskGlas1925 1975 Dansk Glas 1925-1975
Erik Larsen, Mogens Schlüter
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (1975)
(ISBN 87-17-02016-6)
KastrupHolmegaardsGlasvaerker1825 1975 Kastrup og Holmegaards Glasværker 1825-1975
Gunnar Buchwald,Mogens Schlüter
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch (1975)
(ISBN 87-17-02067-0)
GlashaandvaerkDanmark Glashåndværk i Danmark
Mogens Schlüter
Linhard og Ringhof (1973)
(ISBN 87 7560 081 1)
DanskGlasRenecancetiden1550 1650 Dansk Glas i Renæssancetid 1550-1650
Thelma Jexlev, Peter Riismøller,Mogens Schlüter
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch (1970)
(ISBN: 87-17-01312-7)
GamleGlas GAMLE GLAS
Gudmund Boesen
Thaning & Appels Forlag (1965)
GlasKrystal2 Glas og Krystal 2
Elka Schrijver
C. A. Reitzels Forlag - Jørgen Sandal (1962)
GlasKrystal 1 Glas og Krystal 1
Elka Schrijver
C. A. Reitzels Forlag - Jørgen Sandal (1962)


Sliber Niels Larsen
Holmegaard 1954

 

 

 


Arbejdsmand Svend
Larsen og ved pressen
Otto Steffensen
Holmegaard 1955

 

 

 


Glasmager Herluf Nielsen
Holmegaard 1966

 

 

 


Arkitekt Jacob Bang
Holmegaard 1951

 

 

 


Per Lütken
Holmegaard 1966

 

 

 


Store Otto og ? i port

 

 

 


Glasmager
Ludvig Christensen, der
den 1. oktober 1959
har været ansat 60 år
på Holmegaards
Glasværk A/S

 

 

 


Glasmager
Poul Weidinger,
gl. Hytte, 6 juli 1950 skål
til Jubilæumskonkurrence
til Billed-Bladet

 

 

 


Glasmager Hans Jensen
og driftsbestyrer
Mogens Schlüter
1 sept 1958

 

 

 


Gravøren i arbejde
Elving Runemalm

 

 

 


En sliber laver et xxxx
mønster i en kande ?
sandsten og vand

 

 

 


Rigt slebet glas, (fusk)

 

 

 


Sliber Niels Larsen
sept 1954

 

 

 


Glasmager Harald Hansen
maj 1952

 

 

 


Glasmager Hans Jensen
og Lærling
Bent Andersen maj 1952

 

 

 


Glasmager
Edvard Andersen
sept. 1954

 

 

 


Glasmager
Peter Clausen og
Mogens Schlüter

 

 

 


Glasmager Anthon Kaffka
ansat 1872 her ca. 83-84
aar gammel. 18 nov 1941

Free Joomla templates by L.THEME